დონორები

დაარსების დღიდან, ორგანიზაციას მიღებული აქვს დაფინანსება როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე ადგილობრივი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან:

”მსოფლიო სწავლება” (ვორლდ ლერნინგი)

გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს  სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი

ქ. თბილისის მერიის განათლების საქალაქო სამსახური

ჩვენი პარტნიორები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო     (www.mes.gov.ge)

”კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის”                       (www.disability.ge)

Comments are closed.