კონტაქტი

თუ გაქვთ რაიმე კითხვა ან  გსურთ მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები,  დაგვიკავშირდით:

ქ. თბილისი, დ.  უზნაძის ქ. # 68.

ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ”თანადგომა”

ტელ: + (995 32) 296 74 62;   + (995 32) 296 11 39

ელ.ფოსტა:   isharikadze@yahoo.com;    nana9872001@yahoo.com

Comments are closed.